Nyheter
Oct 31, 2023

Vellykket Sharebus Vossa Jazz

Vossa Jazz ynskjer å leggja til rette for samkøyring

Buss heim på bygda

Vossa Jazz benyttet Sharebus i 2023, og skrev på sine hjemmesider at "Vossa Jazz ynskjer å leggja til rette for samkøyring og har i samarbeid med Tide sett opp Sharebus-ruter heim frå festivalen etter fredagens og laurdagens konsertar. Det er avgrensa tal plassar, så ver rask for å sikra deg plass."

Publikum takket for tilbudet og kom seg trygt og effektivt hjem

Les mer her